illustration av Europeisk hummer

2023

Homarus gammarus
Illustration: Lennart Molin
karta med landningar i Västerhavet

Figur 1. Svenska yrkesfiskares huvudsakliga landningar (ton) av europeisk hummer 2022 per Ices-rektangel. En Ices-rektangel är cirka 56 km x 56 km stor.

Bestånds- och populationsstruktur

Beståndet av europeisk hummer (i resterande text benämnd endast hummer) längs svenska kusten anses utgöra ett enda bestånd och det är endast små genetiska skillnader inom beståndet; genflöden finns över hela Nordsjöområdet1. Stora lokala skillnader i täthet av vuxna individer (reproduktiv storlek/ålder) kan däremot förekomma vilket också kan leda till stora lokala skillnader i rekrytering2,3.

Skagerrak och Kattegatt

Biologisk beståndsbedömning för europeisk hummer i Skagerrak och Kattegatt

Yrkes- och fritidsfiske

Miljöanalys och forskning

Beståndsstatus

Läs mer

Referenser

Kontakt

Sida publicerad: 11 september 2023

Senast ändrad: 6 februari 2024