illustration av torsk

2022

Gadus morhua
Illustration: Karl Jilg, SLU Artdatabanken
karta med landningar i Östersjön, Västerhavet och Nordsjön

Figur 1. Svenska yrkesfiskares huvudsakliga landningar (ton) av torsk 2021 per Ices-rektangel. En Ices-rektangel är cirka 56 km x 56 km stor.

Östersjön (Ices-delområden 22–24)

Biologiskt råd för torsk i Östersjön, västra beståndet (Ices-delområden 22–24)

Yrkes- och fritidsfiske

Miljöanalys och forskning

Beståndsstatus och -struktur

Fångstmängd beslutad av EU

Östersjön (Ices-delområden 24–32)

Biologiskt råd för torsk i Östersjön, östra beståndet (Ices-delområden 24–32)

Yrkes- och fritidsfiske

Miljöanalys och forskning

Beståndsstatus och -struktur

Fångstmängd beslutad av EU

Östra Engelska kanalen, Nordsjön och Skagerrak

Biologiskt råd för torsk i östra Engelska kanalen, Nordsjön och Skagerrak

Yrkes- och fritidsfiske

Miljöanalys och forskning

Beståndsstatus och -struktur

Fångstmängd beslutad av EU, Norge och Storbritannien

Kattegatt

Biologiskt råd för torsk i Kattegatt

Yrkes- och fritidsfiske

Miljöanalys och forskning

Beståndsstatus och -struktur

Fångstmängd beslutad av EU

Referenser

Kontakt

Sida publicerad: 3 mars 2022

Senast ändrad: 2 februari 2024