Tidigare rapporter

Här kan du skapa en PDF för de arter du är intresserad av som publicerats från och med 2022 eller ladda ner äldre rapporter genom respektive länk.

Skapa art-rapporter

En ny tom flik kommer att öppnas, när rapporten har genererats kommer den att synas i fliken

Sveriges fisk- och skaldjursbestånd 2021
Sveriges fisk- och skaldjursbestånd 2020
Sveriges fisk- och skaldjursbestånd 2019
Sveriges fisk- och skaldjursbestånd 2018
Sveriges fisk- och skaldjursbestånd 2017
Sveriges fisk- och skaldjursbestånd 2016
Sveriges fisk- och skaldjursbestånd 2015
Sveriges fisk- och skaldjursbestånd 2012